Skrå profil

Bilder av laftepanel med skråprofil. Profilen har skrå kant i stedet for avrundet profil.

Panelen kan lages i samme tykkelse og bredde. De fleste vil ha laftepanel med avrundet profil, som gjør at denne typen blir nedprioritert i produksjon og i lagerbeholdningen.