Info prisøkning

Uro og ubalanse  i prismarkedet er for tiden størst innenfor trelast, stål og trebaserte plater. Denne utviklingen påvirker prisene vi må ta for våre produkt.

Det var en høy prisvekst på råvarer til trelast/ panel i 2020 og i 2021 har det økt mye mer. Prisveksten har vært 50–60 prosent frem til April og øker med ca 25 prosent til fra 1. juni.

Denne situasjonen føles som både ekstrem og fortvilende. Vi prøver å holde prisene på våre produkter så lave som mulig selv om prisøkningen fra våre leverandører er stor. Men vi er dessverre i en situasjon der vi i stor grad må akseptere prisene fra leverandørene for å kunne tilby dere varer. 

Fremover må det fortsatt forventes at råvarekostnadene for trelast/ panel vil være ustabil og vi må ta med forbehold om pris på levering frem i tid.

Årsak til de høye pris økningene er:

– Større etterspørsel enn varetilgang på trelast, både nasjonalt og internasjonalt som har medført underskudd av tømmer og råvarer.
– Etterspørselen etter nordisk trelast er mye høyere enn normalt. Dette har ført til en ubalanse og historisk lave lagre i hele verdikjeden.
– Produksjonen per i dag er ikke på normalt nivå på grunn av korona-pandemien.
– Flere ulike problemer med uttak av råvarer hos mange av de viktige produsentene.
– Generelt økning i fraktkostnader.
– Valutautvikling.